Credo

„Két dolog tölt el csodálattal: a csillagos égbolt fent és az erkölcsi törvény bent.” (Kant)

Arany Vizsla

Szakmai megoldások

 

:: problémafeltárás
:: vitavezetés
:: fókuszcsoport vezetés
:: adatbázis elemzés
:: tanulási képesség fejlesztés
:: team-munka fejlesztés
:: kézirat előkészítés
:: hipotézis-terv
:: lektorálás
:: speciális célú összefoglalás (abstract) írás

:: kérdőíves felmérés, értékelés
:: interjúzás (strukturált, strukturálatlan, oral history)
:: dokumentum elemzés
:: adat-, dokumentum gyűjtés adott témához
:: tudományos rendezvényszervezés
:: résztvevő megfigyelés
:: esettanulmány
:: kulturális magatartás elemzés
:: esélyegyenlőség vizsgálata
:: diszkrimináció feltérképezése

:: ifjúság, idős kutatás
:: képzési/oktatási, vizsga szakértés
:: kulturális tanácsadás
:: mentorálás, coaching
:: tananyagfejlesztés
:: oktatás, képzés felsőoktatásban, iskolán kívüli rendszerekben
:: művészeti befogadás hatásvizsgálata (generatív és kreatív képességek feltárása)
:: élményalakzatok feltérképezése

Előnyök

felelősség
szakszerűség komplexitás
modulszerűség
transzferálhatóság
mérhetőség
ismételhetőség
(longitudinális vizsgálatok)

flexibilitás
összehasonlíthatóság
profil szerinti kidolgozottság
hitelesség
variálhatóság
adaptálhatóság
vizualizálás

Miben segíthetek?

A tények objektív megismerése
A tényekből adódó feladatok meghatározása
A személyközi kapcsolatok szerkezetének feltárása
A személyközi kapcsolatok szerkezetének feltárása
Attitűdök, előítéletek módosítása
Énkép/ Máskép(p) feltárása, fejlesztése

Egyéni teljesítmény növelése
Csoport teljesítményének növelése
Tendenciák, alternatívák megfogalmazása
Feladatok delegálása
Minőségbiztosítás
Felnőttképzési szakértő (F0330, P-163)


TIBORI THEODOSIA TIMEA CSc

REFERENCIÁK
30 éves felsőoktatási gyakorlat + tananyagfejlesztés
30 éves survey tapasztalat
30 éves interjús tapasztalat
20 éves felső vezetői gyakorlat
20 éves projektvezetői gyakorlat
40 éves rendezvényszervezői gyakorlat
20 éves főszerkesztői tapasztalat

ELISMERÉSEK
Magyar Köztársaság Lovagkeresztje (2012)
Bugát Pál Emlékérem (2009)
MTA köztestületi tagság
TIT Elnökségi tag
ISA, ESA tagság
Nívó díj (1983)
az MTA Szociológiai Intézet egyik volt vezetője

TERÜLETEK
HR tervezés, módosítás
Képzés, szakképzés
Érzékenyítés, tréning
ITK tudás fejlesztése
Hálózat/network munka fejlesztése
Minőségfejlesztés
3 szintű tervezés
Holisztikus szemlélet kialakítása
Felnőttképzési szakértő (F0330, P-163)